Pro více informací se obracejte na personální oddělení na tel. č. 376 344 257 
nebo e-mailem: personal@pecukt.cz.

Adresa: Pekárny a cukrárny Klatovy; personální oddělení; Za Tratí 602; 339 15 Klatovy